2000’li yılların enerji ve ekolojik çevre sorunlarına çözüm arayışı sürerken; güneş, binaya enerji sağlayan, çevreye zarar vermeden kendini yenileyebilen kaynakların başında görülmektedir. Güneş ışınlarından pasif ve aktif anlamda yaralanarak binaya enerji sağlama sistemlerinde, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalan yapı cephe sisteminin özel bir önemi vardır. Fotovoltaik paneller, güneş ışığını elektrik akımına dönüştürerek elektrik enerjisi üretmekte kullanılmaktadır. Fotovoltaik akım üretimi özel işlenmiş yarı iletken malzemelerden yapılan kare, dikdörtgen veya daire şeklinde biçimlendirilebilen solar hücrelerle sağlanır. Güç çıkışını artırmak için çok sayıdaki hücreler seri veya paralel bağlanarak solar modül, modüller birleştirilerek panel ve paneller birleştirilerek solar dizisi elde edilir. Solar modüller yalnız direkt güneş ışığından değil, yaygın ışınımda da yani bulutlu havalarda da daha düşük güçte elektrik üretebilmektedir. Fotovoltaik paneller, binalarda elektrik üreteci akıllı cephe tasarımını etkilemekte ve önümüzdeki yılların aranılan bir donatı sistemi, yapı elemanı olacağını göstermektedir.

Fotovoltaik hücrelerin boyutları ve formları üretim özelliklerine göre değişse de kalınlıkları mikronmetre ile ölçülecek kadar incedir. Fotovoltaik modüller giydirme cephe sistemlerinde kullanılan çift camların arasına yerleştirilerek de kullanılabilmektedir. Bu camlardan alttaki, renkli yapılarak veya lamine camlar farklı normlarda üretilerek, mimara estetik bir farklılık oluşturma şansı da tanımaktadır. Fotovoltaik modüller bu şekilde yapı cephesinde, çatısında ve saçak ve parapet gibi diğer yapı elemanlarında bir yapı bileşeni olarak kullanılmaktadır. Günümüz binalarında doğal ışığı geçiren yüzeylerin büyümesi, yüksek yapılarda giydirme cephelerin kullanılması ışığın denetiminin boyutlarına da etki etmektedir. Bu denetimde çeşitli camların yanı sıra güneş kırıcıların da yoğun olarak tercih edildiği görülmektedir. Gerek güneş enerjisini toplamak gerekse iç mekana giren doğal ışığı denetlemek, pasif gölgeleme yaparak bu denetimi gerçekleştirmek amacıyla fotovoltaik panellerden yararlanmak ve mevcut bir cepheye de sonradan fotovoltaik panel ilave etmek mümkündür. Gün ışığı aydınlığının direkt istendiği durumlarda da çiftcam arasında opak veya yarı geçirgen paneller kullanılabilir.

Bugünü olduğu kadar geleceği de düşünerek yeni binaları enerji etkin tasarlamak, mevcut binaları enerji etkin konuma getirmek ve binaların gereksindiği enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından seçerek ekolojik çevre sorunlarını yaratmamak bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gerekliliğin yeni yüzyılda zorunluluğa dönüşeceği, dolayısıyla yapı sistem tasarımını etkileyeceği ve binaların kendini besleyen sistemler olacağı kaçınılmaz görünmektedir. Gelişmiş ülkeler, sürdürülebilir kalkınma planlarının bir parçası olan sürdürülebilir enerji politikaları ile yaşam standartlarını yükseltecek ve ekonomiyi büyütecek teknolojik önlemleri almaktadırlar. Bu anlamda güneş enerjisinden alternatif bir enerji sağlayan sistemler önümüzdeki yılların donanımı olarak görünmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yaralanmak Türkiye için de yaşamsal önemi olan bir konudur. Devlet politikası olarak benimsenmesi gereken bu konu, yapı sektöründe de enerjinin etkin kullanımına ilişkin araştırma, düzenleme ve uygulama programları geliştirebilecek, böylece Türkiye’nin enerji politikaları bilimsel bulgularla desteklenerek ülke çıkarları için uygun teknolojilerin değerlendirmesi yapılabilecektir.